Vurich positief geaudit

Elk deurwaarderskantoor in Nederland moet voldoen aan de kwaliteitsnormen en -richtlijnen van de beroepsorganisatie KBvG. Of dat het geval is wordt door middel van een onafhankelijke audit vastgesteld. Als startend kantoor werd Vurich onlangs voor het eerst beoordeeld, met een (zeer) positief toetsingsverslag als resultaat.

Een professioneel gerund kantoor, goed opgeleide medewerkers met een zeer hoge betrokkenheid bij het kantoor en de werkzaamheden en een zeer duidelijke en transparante communicatie met opdrachtgevers en justitiabelen. Dat is in een notendop de conclusie die de auditor trekt na het evalueren van Vurich. Veel waardering is er onder meer voor de open cultuur, het doortimmerde opleidingsprogramma voor medewerkers en de voorbeeldrol van de deurwaarder zelf. Ook de sterke focus op ethiek en ethisch handelen – zaken als uitspraken in het tuchtrecht, relevante wet- en regelgeving, klachten en ethische kwesties worden binnen het kantoor geregeld besproken – kan de goedkeuring van de auditor wegdragen. Bijzonder is de auditor te spreken over de unieke focus voor de advocatuur, de stevige visie op het ambt en de wijze waarop dit structureel in de praktijk wordt gebracht.

Het kantoor onderscheidt zich daarnaast door de leesbaarheid en de zeer hoge kwaliteit van correspondentie richting opdrachtgevers en justitiabelen. Justitiabelen worden altijd actief geïnformeerd over de mogelijkheden tot verweer, processuele bijstand en consequenties van niet-handelen. Op de exploten staat duidelijk uitgewerkt voor welke partij het exploot bestemd is, waarom, waarop beslag is gelegd, wat justitiabele dient te doen, wat er gebeurt als justitiabele niets doet en waar justitiabele terecht kan. De auditor acht de exploten van een hoog niveau ten aanzien van informatieverstrekking. Dat geldt ook voor de afrekeningen en declaraties.

Al met al acht de auditor de werkwijze van Vurich van een bovengemiddeld hoog niveau. Een conclusie die ons uiteraard bovengemiddeld tevreden stemt!

‘Bij Vurich kun je erop vertrouwen dat ze het voor je oplossen’

Advocaten werken graag samen met Vurich. Maar waarom is dat eigenlijk zo? We vroegen het aan Eveline van der Schraaf, partner bij Van Gestel & Van der Schraaf Familierecht.

“Wij deden al zaken met het kantoor waar Vurich uit voortgekomen is, en zijn destijds gewoon meeverhuisd omdat we altijd al een goed contact hadden met onze vaste accountmanager. Uiteindelijk zijn we persoonlijk met Sjef in aanraking gekomen omdat hij ook de echt complexe zaken kan doen. Wij zijn als kantoor gespecialiseerd in familierecht en erfrecht, en dan heb je regelmatig met deurwaarders te maken. Van het betekenen van een verzoek tot echtscheiding tot complexe beslagleggingen bij het executeren van vonnissen. Er heerst een hardnekkig misverstand dat familierechtzaken altijd relatief eenvoudig zijn, maar in werkelijkheid kan dat behoorlijk tegenvallen. Zo kreeg ik onlangs in een complexe erfrechtzaak met meerdere partijen opeens een instructie van de rechtbank dat ik een partij die verstek had laten gaan alsnog moest oproepen. Ik had dat nog niet eerder bij de hand gehad en dan bewijst Vurich zijn meerwaarde: ze denken mee, checken de inhoud van exploten, zijn altijd bereikbaar en je kunt er 100% op vertrouwen dat ze het voor je oplossen.”

“Op dit moment heb ik een complexe incassozaak onderhanden waarbij het belangrijk is dat de juiste juridische route wordt bewandeld. Dan is Sjef en zijn team er om te sparren. En last but not least is Vurich er ook voor advies als ik bijvoorbeeld zelf met een deurwaarder van de wederpartij wordt geconfronteerd. Zeker als die handelt op een wijze waarvan ik vermoed dat het niet binnen de geldende gedragsregels valt. Kort en goed: ik vind het een hele plezierige samenwerking.”

Eveline van der Schraaf, partner bij Van Gestel & Van der Schraaf Familierecht

Nederland kan wel degelijk iets leren van de invordering van onbetwiste schulden in België

Eind maart 2019 stuurde minister Dekker het onderzoeksrapport ‘Quick scan Belgische procedure voor de Invordering van Onbetwiste Schulden’ naar de Tweede Kamer. Aanleiding was de inwerkingtreding van de nieuwe incassoprocedure voor vorderingen tussen bedrijven in België en de vraag of aan een vergelijkbare procedure in Nederland behoefte bestaat. Over de uitkomst werd bericht met als kop: ‘Belgische procedure voor invordering van onbetwiste schulden biedt weinig voordelen voor Nederland.’ Omdat ik met S.J.W. van der Putten hierover schreef was ik benieuwd, maar die kop dekt de lading niet: het onderzoek betreft een quickscan waarbij niet of nauwelijks recente literatuur is gebruikt en waarbij ervaringen van schuldeisers, schuldenaren en betrokken organisaties en beroepsgroepen niet zijn onderzocht. Daarom een herhaald pleidooi.

Scherpere tanden voor beslag- en executierecht

Vurich leverde een belangrijke bijdrage aan het Compendium Beslag- en executierecht dat in 2018 verscheen. Auteurs van verschillende disciplines behandelen daarin alle voor dit vakgebied relevante onderwerpen in tientallen bijdragen, zowel vanuit praktisch als wetenschappelijk perspectief. Het Compendium is tevens een pleidooi voor een een algehele herziening van het beslag- en executierecht en daarmee een meer rechtvaardige en effectieve rechtshandhaving. Diverse vakmedia publiceerden hierover, waaronder Advocatenblad en Mr. Online.

Title