Fraaie rapportcijfers voor Vurich

Om het inzicht in de branche te vergroten laat de KBvG jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar het ondernemerschap, ambtsuitoefening en de economische bijdrage en effectiviteit van de bij de KBvG aangesloten gerechtsdeurwaarders (142 kantoren in 2021). Deze benchmark wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarbij de uitkomsten uitgesplitst zijn naar kantoorgrootte. En we mogen bepaald niet ontevreden zijn: uit de benchmark blijkt dat het percentage succesvolle dossiers in de invorderingspraktijk van Vurich (executie) maar liefst 47% hoger is dan het gemiddelde van de vergelijkingsgroep middelgrote deurwaarderskantoren (20,8 procentpunt). Daarnaast kunnen we bogen op een executierendement van 1221% (kosten ambtshandelingen afgezet tegen ontvangsten).

Kortom: onze opdrachtgevers kunnen op ons rekenen als het gaat om de kerntaak van de gerechtsdeurwaarder: het bieden van rechtszekerheid in het maatschappelijk verkeer.

Title