Vurich positief geaudit

Elk deurwaarderskantoor in Nederland moet voldoen aan de kwaliteitsnormen en -richtlijnen van de beroepsorganisatie KBvG. Of dat het geval is wordt door middel van een onafhankelijke audit vastgesteld. Als startend kantoor werd Vurich onlangs voor het eerst beoordeeld, met een (zeer) positief toetsingsverslag als resultaat.

Een professioneel gerund kantoor, goed opgeleide medewerkers met een zeer hoge betrokkenheid bij het kantoor en de werkzaamheden en een zeer duidelijke en transparante communicatie met opdrachtgevers en justitiabelen. Dat is in een notendop de conclusie die de auditor trekt na het evalueren van Vurich. Veel waardering is er onder meer voor de open cultuur, het doortimmerde opleidingsprogramma voor medewerkers en de voorbeeldrol van de deurwaarder zelf. Ook de sterke focus op ethiek en ethisch handelen – zaken als uitspraken in het tuchtrecht, relevante wet- en regelgeving, klachten en ethische kwesties worden binnen het kantoor geregeld besproken – kan de goedkeuring van de auditor wegdragen. Bijzonder is de auditor te spreken over de unieke focus voor de advocatuur, de stevige visie op het ambt en de wijze waarop dit structureel in de praktijk wordt gebracht.

Het kantoor onderscheidt zich daarnaast door de leesbaarheid en de zeer hoge kwaliteit van correspondentie richting opdrachtgevers en justitiabelen. Justitiabelen worden altijd actief geïnformeerd over de mogelijkheden tot verweer, processuele bijstand en consequenties van niet-handelen. Op de exploten staat duidelijk uitgewerkt voor welke partij het exploot bestemd is, waarom, waarop beslag is gelegd, wat justitiabele dient te doen, wat er gebeurt als justitiabele niets doet en waar justitiabele terecht kan. De auditor acht de exploten van een hoog niveau ten aanzien van informatieverstrekking. Dat geldt ook voor de afrekeningen en declaraties.

Al met al acht de auditor de werkwijze van Vurich van een bovengemiddeld hoog niveau. Een conclusie die ons uiteraard bovengemiddeld tevreden stemt!

De wereld van Vurich

Wij geloven dat we de standaard ter discussie kunnen en moeten stellen


Ontdek de wereld

We doen het op maat, of helemaal niet

Werken bij Vurich

Bij Vurich werken alleen gepassioneerde mensen, van het vak en van alles wat ermee samenhangt. We houden niet van standaard, maar zoeken naar de beste oplossingen.


Bekijk de teamspirit

Contact

Kantoor

Sarphatistraat 660
1018 AV Amsterdam

088-4403100 balie@vurich.nl

Balies

  • Vanuit balies door heel Nederland altijd dichtbij

contact
 

Title