Artikel – Betekenen van exploten in de coronacrisis

Middenin de coronacrisis was de betekening wereldnieuws in juridisch Nederland. Om met de kabinetsmaatregelen in het kader van de volksgezondheid de toegang tot het recht en de rechtszekerheid te kunnen blijven garanderen heeft de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) instructies opgelegd om bij het betekenen van stukken een andere werkwijze te hanteren. Deze werkwijze is de coronabetekening gaan heten. Nadat enkele kantonrechters meenden dat deze werkwijze niet door de beugel kon en de zienswijze van de minister niet voldoende bleek om de rechters te overtuigen, is zowel de wetgever als de Hoge Raad nodig geweest om het pleit te beslechten. De drie staatsmachten waren simultaan aan zet. In dit artikel een overzicht.

Title